Про районну комісію по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

 просмотров

ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 14.09.2011 смт Липова Долина № 468

Про районну комісію по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Відповідно до ст. 6, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту","Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 000 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право":

1. Затвердити склад районної комісії по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу (додається).

2. Затвердити Положення про комісію по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу (додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.05.2006 № 000 "Про створення районної комісії по визначенню видів та обсягів робіт та визначення замовника з капітального ремонту жилих будинків інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Легушу І. Ф.

Голова районної

державної адміністрації І. Г. Мануша

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

14.09.2011 № 000

СКЛАД

районної комісії по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Легуша - перший заступник голови райдержадміністрації,

Ігор Федорович голова комісії

Молошний - заступник голови райдержадміністрації,

Анатолій Петрович співголова комісії

Ткаченко - начальник управління праці та соціального

Володимир Олександрович захисту населення райдержадміністрації,

заступник голови комісії

Ярмоленко - головний спеціаліст відділу персоніфікованого

Олена Володимирівна обліку пільг управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації,

секретар комісії

Члени комісії:

Береза - заступник начальника управління праці

Світлана Василівна та соціального захисту населення

райдержадміністрації

Волох - начальник відділу персоніфікованого обліку

Жанна Василівна пільг управління праці та соціального захисту

населення райдержадміністрації

Лісненко - голова громадської організації ветеранів

Микола Іванович

Левон - начальник фінансового управління

Світлана Анатоліївна райдержадміністрації

Омельченко - начальник відділу містобудування, архітектури

Олексій Михайлович та житлово-комунального господарства

райдержадміністрації

Заступник голови районної

державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

№ 000

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

1. Комісія по вирішенню питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. В своїй діяльності комісія керується Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту","Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні ", "Про жертви нацистських переслідувань", постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 000 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право", а також цим Положенням.

3. Засідання комісії проводяться по мірі надходження документів від пільгової категорії населення, що мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир. Секретар комісії веде протокол засідання комісії.

4. Секретар комісії веде облік житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в яких проведено безоплатний капітальний ремонт.

5. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир проводиться за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на пільгу.

6. Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності.

7. Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.

8. Для проведення безоплатного капітального ремонту особа, що має право на пільгу, подає на голову районної державної адміністрації письмову заяву.

9. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту - не частіше одного разу на 10 років. Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту її невикористання протягом останніх 10 років подає довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви.

10. Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний строк після подання заяви особою, що має право на пільгу, на підставі обстеження комісією будинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, яка подала заяву.

11. Комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт (додаються додатки 1,2 ), орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

12. За результатами обстеження будинку, квартири складаються дефектний акт, кошторисний розрахунок і визначається загальна вартість капітального ремонту.

12.1. Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з вимогами ДБН Д.1. "Правила визначення вартості будівництва" ( v ) та ДБН Д.2.4-2000 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи".

12.2. Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для проведення безоплатного капітального ремонту, визначається за ціною їх придбання, яка не повинна перевищувати середньої ціни на такі ресурси, що склалася в регіоні.

12.3. Інформація про середні регіональні ціни на трудові ресурси подається відповідним територіальним органом державної статистики. Середня ціна на матеріально-технічні ресурси визначається на основі поданої ремонтно-будівельними організаціями інформації про ціни на такі ресурси, що склалися за останні шість місяців. На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири.

12.4. Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності у таких будинку, квартирі.

13. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, комісія приймає рішення про виконання в межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження.

14. Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням комісії і не підлягають зміні.

15. Затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту передаються у встановленому законодавством порядку до головного розпорядника коштів місцевого бюджету для подальшої роботи.

16. Строки проведення безоплатного капітального ремонту обумовлюються в договорі між замовником та виконавцем робіт, узгоджуються з особою, що має право на пільгу.

17. Прийняття в експлуатацію будинків і квартир після закінчення безоплатного капітального ремонту проводиться комісією в установленому законодавством порядку.

18. Фінансування витрат, пов"язаних з проведенням безоплатного капітального ремонту і складенням проектно-кошторисної документації, здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

19. Контроль за виконанням і дотриманням порядку проведення безоплатного капітального ремонту здійснюється районною державною адміністрацією.

Заступник голови районної

державної адміністрації

ДОДАТОК 1

до Положення

ПЕРЕЛІК

основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків

1. Ремонт, заміна зношених елементів будинку: конструкцій даху;

віконних рам, дверних коробок і полотен; підлоги.

2. Ремонт, заміна пошкодженої покрівлі.

3. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

4. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших внутрішньобудинкових (внутрішньо квартирних ) мережах.

5. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, колонок, водонагрівачів ), електроплит.

6. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, мийок ).

7. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо ), не придатної до експлуатації.

8. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

9. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.

10. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.

11. Роботи з внутрішнього опорядження будинку або квартири без підвищення існуючого рівня благоустрою – відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.

12. Роботи із зовнішнього опорядження одноповерхових одноквартирних житлових будинків – відновлення штукатурки, облицювання, фарбування, ремонт і заміна пошкоджених водостічних жолобів.

13. Ремонт вимощення, сходів.

ДОДАТОК 2

до Положення

ПЕРЕЛІК

основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного капітального ремонту квартир

1. Ремонт, заміна зношених елементів: віконних рам, дверних коробок і полотен; підлоги.

2. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

3. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших внутрішньобудинкових (внутрішньо квартирних ) мережах.

4. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, колонок, водонагрівачів ), електроплит.

5. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, мийок ).

6. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо ), не придатної до експлуатації.

7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

8. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.

9. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.

10. Роботи з внутрішнього опорядження квартири без підвищення існуючого рівня благоустрою – відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.Подпишитесь на рассылку:

Недвижимость

Учет земли и недвижимости
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Оценка объектов недвижимости
Агентства недвижимости
Производственная недвижимость
Аукционы по недвижимости
Жилье
Земельно-имущественные отношения
Общественные здания
Кадастры

Операции с недвижимостью
Аренда недвижимости
Покупка-продажа недвижимости
Управление недвижимостью
Доверительное управление

Документация
Договора дарения квартиры
Протоколы в отношении объектов недвижимости
Протоколы конкурсов на реконструкцию недвижимости

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства